رئیس اداره امور تفریحی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان از دفتر خبرگزاری موج در استان اصفهان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان،  نفیسه گلشیرازی به همراه مدیر باغ بانوان پردیس و مسئول باغ طلوع  شهرداری اصفهان از دفتر خبرگزاری موج در استان  اصفهان بازدید کردند.

بازدید از خبرگزاری موج