مدیر مهندسی و ساختمان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب گفت:‌ در یکسال گذشته 120 پروژه صنعتی و عمرانی در این شرکت تکمیل و راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، شاپور حاتم پور با اشاره به  راه اندازی 120 پروژه صنعتی و عمرانی در مناطق نفت خیز جنوب بیان داشت:‌ این پروژه ها در زمینه احداث تاسیسات جدید از جمله واحدهای نمکزدایی و بهره برداری، احداث خطوط لوله و تاسیسات سرچاهی، فضای سبز و حفظ محیط زیست، راهسازی و احداث و توسعه مراکز درمانی بوده است.

وی به راه اندازی 8 پروژه بزرگ نمکزدایی در یکسال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: این پروژه ها شامل احداث فاز نخست واحد نمکزدایی اهواز متمرکز، احداث واحد نمکزدایی بی بی حکیمه 1، احداث واحد نمکزدایی گچساران3، احداث واحد نمکزدایی هفتکل/ نفت سفید، توسعه نمکزدایی مارون1، توسعه و تجهیز  واحدهای نمکزدایی اهواز2 و 3 و4، احداث واحد نمکزدایی رگ سفید 1 ، احداث واحد نمکزدایی اهواز2 بنگستان است که راه اندازی این تعداد طی یکسال، کم سابقه بوده است.

حاتم پور خاطر یادآور شد:‌ هم اکنون 165 پروژه و زیر پروژه از سوی این مدیریت در دست اقدام است که از جمله مهم ترین آنها احداث ایستگاههای جمع آوری و تزریق گاز در هفتکل، قلعه نار و لب سفید، نمکزدایی قلعه نار،‌ نوسازی تلمبه خانه گوره و نصب تلمه خانه تقویت فشار نفت است.

مدیر مهندسی و ساختمان  شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اظهار داشت: این مدیریت چند پروژه عمرانی و عام المنفعه نیز در دست اجرا دارد که احداث جاده مسجدسلیمان به ایذه،‌ احداث جاده امیدیه به جایزان و احداث بیمارستان 64 تختخوابی گچساران از مهمترین این پروژه هاست.