طی مراسمی با حضور دبیرکل سازمان بین المللی دریانوردی در تهران، «طارق فرجامی» جوان 29 ساله اهل بندر کنگ استان هرمزگان در فهرست دریانوردان نمونه سال 97 ایران مورد تقدیر قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «طارق فرجامی» ناخدای یک لنج صیادی که سابقه 12 سال فعالیت دریانوردی با شناورهای سنتی صیادی و باری را در کارنامه حرفه ای خود دارد، در این مراسم به عنوان «فعال سنتی جستجو و نجات دریایی نمونه کشور» مورد تقدیر قرار گرفت.

همکاری داوطلبانه او با مرکز ام.آر.سی.سی(MRCC) بندرعباس در عملیات امداد و نجات دریایی، مقابله با آلودگی آب دریا و یدک کشی لنج های مضطر به درخواست مراکز جستجو و نجات دریایی و تعاونی لنجداران منطقه باعث شد تا فعالیت های داوطلبانه این جوان اهل بندر کنگ در یکی از مهم ترین رویدادهای دریایی کشور که عالی ترین مقام سازمان بین المللی دریانوردی نیز در آن حضور داشت، دیده شود و توسط مسئولان مورد تقدیر قرار گیرد.

اوج اقدامات داوطلبانه و انسان دوستانه این دریانورد نمونه در تاریخ 24 آبان 96 در حالی رقم خورد که شش نفر از سرنشینان یک لنج مغروق در 13 مایلی آب های جنوب بندر لنگه در حال جدال با خطر مرگ بودند. با توجه به خطیر بودن این اتفاق، موثرترین عامل نجات این دریانوردان مضطر، احساس مسئولیت و حضور به موقع این دریانورد 29 ساله هرمزگانی بود که حماسه ای از ایثارگری و انسان دوستی خلق کرد.