معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت گفت : در راستای بهبود فرآیند خدمت رسانی به اصناف و بازاریان و عموم شهروندان کشور، سامانه جامع رسیدگی به شکایات از سازمان های صنفی دبیرخانه هیات عالی نظارت آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «محمدعباسی» با بیان اینکه در راستای بهبود فرآیند خدمت رسانی به اصناف و بازاریان و عموم شهروندان کشور، سامانه جامع رسیدگی به شکایات از سازمان های صنفی دبیرخانه هیات عالی نظارت به آدرس www.iranianasnaf.ir آغاز به کار کرد، گفت: در این سامانه کلیه شکایات مرتبط با تشکل های صنفی (اتحادیه ها، اتاق ها،کمیسیون های نظارت شهرستان ها و مراکزاستانها) فراهم شده است.

وی  مزایای این سامانه تسریع در رسیدگی به شکوائیه ها، امکان شفافیت، کنترل و انضباط اداری، صرفه جوئی در هزینه های شاکی و متشاکی و تحقق اهداف دولت الکترونیکی، ارتقاء حقوق شهروندی و نهایتاً اخذ گزارش های تحلیلی و تحقیقی از طریق بررسی آرشیو شکایات به تفکیک هر استان عنوان کرد.

معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت تصریح کرد: با توجه به ارتقای فنی و حقوقی سامانه جامع شکایت در سال جاری، این دبیرخانه نظرات و پیشنهادات ارزشمند مسئولین رسیدگی به شکایات در سازمان های صنفی به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف سامانه مذکور را وفق قانون نظام صنفی و آیین نامه های مربوطه مورد بررسی قرار داده و در ارتقای کیفی «سامانه صدرالاشاره» بهره برداری خواهد نمود.

عباسی در پایان خاطر نشان کرد: از این پس شکایات صنفی بصورت الکترونیکی صورت می گیرد.