لاشه سه راس کل و بز وحشی همراه با گوشت شکار، اسلحه، مهمات و ادوات شکار از یک منزل مسکونی در شهرستان نطنزکشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، در بازرسی مشترک یگان حفاظت محیط زیست نطنز از یک منزل مسکونی لاشه سه راس کل و بز وحشی و شش قبضه سلاح شامل گلوله زنی، خفیف، ساچمه زنی و بادی و مقادیری مهمات و ادوات شکار و صید کشف و ضبط شد.

در بازرسی و تفتیش این منزل مسکونی مقادیری گوشت شکار، دو عدد کله و پاچه کل وحشی، یک عدد کله بز وحشی ، یک عدد پوست کل وحشی، یک قبضه سلاح گلوله زنی برنو، یک قبضه اسلحه تک لول کمر شکن ، یک قبضه اسلحه دست ساز خفیف، سه قبضه تفنگ بادی و ادوات شکار شامل دو دستگاه دوربین دو چشمی شکاری و مهمات شامل ۷۰ تیر کالیبر ۵۷/۸ و ۹۶ فشنگ کالیبر ۱۲ و حدود ۳۲۰ پوکه کالیبر ۵۷/۸ کشف و ضبط شد.

گفتنی است؛  پرونده این متخلف جهت سیر مراحل دادرسی به مراجع قضایی ارسال شد.