مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: شورای راهبردی صنایع دستی و هنرهای سنتی استان اصفهان در راستای حضور مشترک هنرمندان و مسئولان ایجاد می شود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، فریدون الله یاری در آئین افتتاح نوزدهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی اصفهان گفت: با ایجاد شورای راهبردی صنایع دستی و هنرهای سنتی استان اصفهان می توانیم صنایع دستی خود را حتی در قالب دیپلوماسی شهری بیش از هر زمان دیگر با بهره گیری از توانمندیهای خود و فناوری های روز جهانی به همه جهانیان معرفی کنیم.

وی با اشاره به حضور هنرمندان صنایع دستی 31 استان کشور در این نمایشگاه تصریح کرد: در این نمایشگاه هنرمندان صنایع دستی 31 استان کشور به معرفی بیش از یکصد هنر سنتی و صنایع دستی ایرانی می پردازند.

الله یاری بیان داشت: بدون شک تجربه موفق برگزاری نمایشگاه های صنایع دستی در اصفهان به عنوان دومین شهر جهانی صنایع دستی اثبات می نماید که ما نمایشگاه های این چنینی را بیش از آنکه مرکزی برای فروش صنایع دستی بدانیم، به عنوان کانونی در راستای هم اندیشی و اشتغال تجربیات هنرمندان صنایع دستی سراسر کشور می دانیم.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت بیش از 45 هزار هنرمند صنایع دستی در استان اصفهان اظهار داشت: هم اینک بیش از 45 هزار هنرمند صنایع دستی که شناسائی شده اند در بیش از 20 هزار کارگاه صنایع دستی در استان اصفهان فعال هستند.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: بیش از هر زمان دیگر این نیاز احساس می شود که می بایست جهت حضور هدفمند در بازارهای جهانی صنایع دستی و همچنین بهره مندی از توانمندیهای خود در راستای بازاریابی جهانی، با حضور هنرمندان و مسئولان دولتی با آنان به هم اندیشی بپردازیم، لذا در همین راستا شورای راهبردی صنایع دستی و هنرهای سنتی استان اصفهان در راستای حضور مشترک هنرمندان و مسئولان ایجاد می شود تا در این زمینه بتوانیم صنایع دستی خود را حتی در قالب دیپلوماسی شهری بیش از هر زمان دیگر با بهره گیری از توانمندیهای خود و فناوری های روز جهانی به همه جهانیان معرفی کنیم.