مدیر باغبانی جهاد کشاورزی اصفهان از پیش بینی برداشت بیش از 750 تن زیتون از باغات استان اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، احمد رییس زاده گفت: پیش بینی می شود بیش از 750 تن میوه زیتون از باغات بارور استان اصفهان  برداشت شود.

وی افزود: امسال برداشت زیتون از باغات استان اصفهان نسبت به سال گذشته کاهش 5 درصدی داشته است.

 مدیر باغبانی جهاد کشاورزی اصفهان گفت: شهرستان های اصفهان، کاشان، نجف آباد و خورو بیابانک عمده تولید کنندگان ارقام زیتون روغنی و کنسروی  در استان  اصفهان هستند.