فرماندار جوانرود گفت: از 325 هکتار مساحت شهر جوانرود 106 هکتار آن را بافت فرسوده و ناکارآمد تشکیل می‌دهد.

رستگار یوسفی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه افزود: از 106 هکتار بافت فرسوده و ناکارآمد هشت و نیم هکتار آن محدوده تاریخی، 64 هکتار آن بافت فرسوده و ناکارآمد میانی و 32/2 هکتار آن سکونتگاه‌های غیررسمی شهری است.

وی با اشاره به شناسایی چهار محله در بافت فرسوده جوانرود اظهار داشت: باید مجموعه‌ای از کارهای فرهنگی، اجتماعی، عمرانی، بهداشتی و درمانی در این مناطق برای رسیدن به وضعیت و فضای مساعد زندگی انجام شود.

فرماندار جوانرود خاطرنشان کرد: محله‌های باباجانی، قرگه، سنجانی و هلانیه در بافت فرسوده شناسایی وباید محله‌های دیگری هم به آن اضافه شوند.

وی خاطرنشان ساخت: دستگاه‌های عضو باید از ظرفیت و پتانسیل خود در راستای رسیدن به اهداف ستاد شهرستانی با دبیرخانه ستاد همکاری و در هر جلسه به‌صورت منظم و با تدوین برنامه‌های کارشناسی شده متناسب با اهداف و وظایف سازمانی برنامه‌های خود را ارائه کنند.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در رابطه با حاشیه‌نشینی و بازآفرینی سکونتگاه‌های غیررسمی اظهار داشت: ساماندهی بازآفرینی شهری یک تکلیف است و همه دستگاه‌های باید با حساسیت خاصی پای‌کار باشند.

فرماندار جوانرود بر استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد در راستای پیشبرد اهداف ستاد بازآفرینی پایداری شهری شهرستان و ترمیم بافت فرسوده تأکید کرد و یادآور شد: باید برای تحقق برنامه‌ها از ظرفیت‌های بخش خصوصی، سازمان‌های مردم‌نهاد و از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم.