سرپرست شهرداری کرمانشاه گفت: در راستای ارج نهادن به زحمات و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر پرسنل ساعی و زحمت‌کش شهرداری درصدد هستیم کلیه دستمزدهای معوق این عزیزان که از گذشته برجا مانده طی روزهای آینده پرداخت گردد.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، حامد لعل بخش با اعلام خبر پرداخت مطالبات معوق کارکنان و کارگران روزمزد شهرداری کرمانشاه، افزود: در این راستا همچنین دو ماه از مطالبات معوق و حقوق کارکنان زحمت‌کش شرکت بازیافت پرداخت گردید و مابقی نیز درصدد پرداخت هستیم همچنین از ابتدا سال جاری پرسنل شهرداری پاداش سال نو خود را دریافت نکرده‌اند که پس از پرداخت حقوق این مورد نیز پرداخت خواهد شد.

سرپرست شهرداری کرمانشاه ادامه داد: با برنامه‌های در نظر گرفته‌شده و در راستای ساماندهی و نظم بخشیدن پرداخت مطالبات معوق حقوق و مزایای کارکنان شهرداری در تمام سطوح در نظر داریم در آینده نزدیک شاهد به‌موقع پرداخت شدن حقوق و مزایای این عزیزان باشیم.