عکاس خبرگزاری موج حائز رتبه دوم در بخش عکس خبری نخستین جشنواره بین المللی رسانه ای معلولان شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان، مجتبی جهانبخش در بخش عکس خبری نخستین جشنواره بین المللی رسانه ای معلولان در اصفهان موفق به کسب رتبه دوم این جشنواره شد.