فرمانده پایگاه دریابانی بندرلنگه ازکشف بیش ازدو هزار لیتر سوخت گازوئیل قاچاق دربندرلنگه خبر داد

سرهنگ «محمد ثابت» در مصاحبه ای اختصاصی و در تشریح این خبر به خبرنگار موج هرمزگان گفت: مأموران این یگان در پی دریافت گزارشی مبنی بر خروج سوخت قاچاق از سواحل بندرلنگه جهت جلوگیری از جابجایی این محموله وارد عمل شدند.

وی اضافه کرد ماموران پس از اعزام به محل طی بررسی های بعمل آمده موفق به کشف و ضبط بیش ازدوهزار لیتر سوخت  قاچاق از نوع گازوئیل شدند.

فرمانده دریابانی بندرلنگه درپایان با اشاره به اینکه طی این عملیات یک دستگاه خودرو توقیف شد، گفت: در این رابطه یک متهم نیز دستگیر که به همراه کالای مکشوفه و پس ازتشکیل پرونده تحویل مقامات قضایی داده شد.