مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان ازجریمه ۶۰۰ میلیون ریالی فروشنده لوازم خانگی در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، غلامرضا صالحی گفت: یک فروشنده لوازم خانگی در اصفهان به ۶۰۰میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم شد.

وی افزود:پرونده تخلف گرانفروشی این فروشنده با گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت این استان در شعبه دوم هیات بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی بررسی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: پس از اثبات تخلف با توجه به مستندات موجود در پرونده، فروشنده متخلف در مرحله بدوی، به پرداخت 600میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم شد.