کارشناس دانه های روغنی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ازافزایش ۵۰درصدی برداشت کلزا از مزارع استان اصفهان نسبت به سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، کیوان بنی اسدی گفت: امسال بیش از 50درصد بیشتر از سال گذشته کلزا از مزارع استان  اصفهان برداشت شده است.

وی افزود: حدود هزار و ۷۰۰ تن دانه روغنی کلزا از مزارع استان اصفهان برداشت شد.

کارشناس دانه های روغنی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: از تیر امسال تاکنون حدود هزار و ۷۰۰ تن  دانه روغنی کلزا از مزارع شهرستان های شاهین شهر، برخوار، گلپایگان، سمیرم و چادگان عمده تولیدکنندگان این محصول برداشت شد.