سرپرست شهرداری کرمانشاه در نشست شورای برنامه‌ریزی استان، خواستار افزایش سهم شهرداری از درآمدهای مالیات بر ارزش‌افزوده شد که با نظر اعضای شورا موافقت شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، حامد لعل بخش، خواستار افزایش سهم شهرداری از درآمدهای مالیات بر ارزش‌افزوده شد که با نظر اعضای شورای شهر کرمانشاه موافقت شد به این معنی که این درآمدهای مالیات بر ارزش‌افزوده به نسبت 75 به 25 درصد (75 درصد سهم شهرداری‌ها و 25 درصد سهم دهیاری‌ها) توزیع شود.

گفتنی است که در این نشست که با حضور استاندار کرمانشاه انجام گرفت، ۲۷ پروژه برای ارائه در شورای توسعه شرق و غرب موردبررسی قرار گرفت و در ادامه الحاق چهار روستای نسمه، دوریسان، چورژه و سرکران به شهر پاوه بود که در خصوص آن بحث شد.

لازم به ذکر است که افزایش سهم شهرداری کرمانشاه از درآمدهای مالیات بر ارزش‌افزوده به‌عنوان بخشی از منابع درآمدی محسوب می‌شود که می‌بایست در مسیر توسعه عمرانی، فرهنگی و اجتماعی شهر هزینه گردد.