رییس کمیسیون آموزش اتاق بازرگانی اصفهان گفت: شرایط کنونی اقتصاد کشور و نوسانات ارزی به نفع تولید و کارآفرینان نیست.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، امیر کشانی در چهارمین جلسه کمیسیون آموزش،پژوهش و توانمندسازی اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد:ثبات اقتصادی مهمترین موولفه برای فعالان اقتصادی است که طی یک ساله اخیر چنین شرایطی برای توسعه اقتصادی بنگاه ها فراهم نشده است.

وی با مقایسه رفتار ایران و ترکیه در نوسانات ارزی گفت:وجود سرمایه اجتماعی در  بحران های اقتصادی می تواند به کاهش آسیب ها منجر شود و نمونه آن در نوسانات ارزی ایران و ترکیه مشاهده کردیم.

حمایت از صندوق های سرمایه گذاری ریسک پذیر

نایب رییس کمیسیون آموزش اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این جلسه گفت:بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی شورای شهر اصفهان، شهرداری اصفهان به صندوق های سرمایه گذاری ریسک پذیر(Venture Capital ) تسهیلات ویژه ارایه خواهد کرد.

اتاق بازرگانی

 کوروش خسروی تصریح کرد: بر اساس این مصوبه شهرداری به صندوق هایی که در اصفهان سرمایه گذاری کنند 5 میلیارد تومان تسهیلات مالی و فضای فیزیکی ارایه می دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان با توجه به اینکه شهر اصفهان از نظر کارافرینی جایگاه ویژه ای در کشور دارد ،گفت:آموزش مهارت کسب و کار  یکی از برنامه های شهرداری اصفهان با هدف تربیت حداقل 2 هزار سفیر کارآفرینی است.