نوزدهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی اصفهان در مجموعه جهانی کاخ چهلستون اصفهان افتتاح می شود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، نوزدهیمن نمایشگاه ملی صنایع دستی اصفهان هجدهم شهریور ماه با حضور مقامات و هنرمندان صنایع دستی استان در مجموعه جهانی کاخ چهلستون اصفهان افتتاح می شود.

در نوزدهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی استان اصفهان 31 استان کشور مشارکت فعالانه خواهند داشت.

این نمایشگاه متشکل از 100 غرفه می باشد که از 64 غرفه مربوط به 30 استان کشور و 36 غرفه نیز اختصاص به شهرهای جهانی ایران همچون: اصفهان، مشهد، شیراز و مریوان خواهد داشت.

نمایشگاه صنایع دستی

برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی صنایع دستی روستائی و عشایری استان اصفهان

در نوزدهیمن نمایشگاه ملی صنایع دستی اصفهان برای اولین بار نمایشگاه تخصصی صنایع دستی و عشایری استان، با حضور هنرمندان صنایع دستی روستاهای شاخص استان، جنب نمایشگاه ملی صنایع دستی برگزار می شود.

گفتنی است؛ در راستای ایجاد تنوع در نمایشگاه  ورفاه حال گردشگران و بازدید کنندگان در فضائی مجزا از نمایشگاه نیز نمایشگاهی در راستای عرضه سوغات استانهای کشور راه اندازی می شود.