اعضای هیأت مدیره اولین دوره خانه ارتباطات استان اصفهان انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، اعضای مجمع عمومی خانه ارتباطات استان اصفهان در اولین جلسه رسمی خود در مجتمع فرهنگی مطبوعاتی اصفهان گردهم آمدند تا ضمن بررسی و تصویب اساسنامه،‌ اعضای اولین هیأت مدیره این تشکل را انتخاب کنند.

در ابتدای این مجمع ضمن بحث و تبادل نظر،‌ اساسنامه خانه اصلاح و به تصویب اکثریت حضار رسید.

در ادامه این جلسه از میان 13 نفر نامزد هیأت مدیره و بازرس به ترتیب فضل الله سلطانی رنانی،‌ عباس زمانی،‌ شاهین حدادی پور،‌ سید محمد موسوی،‌ افشین ماهوشی،‌ مهرناز مهدی آزاد و‌ احمد طبقچی به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره و سعید مختاریان زواره به عنوان بازرس اصلی خانه ارتباطات استان اصفهان انتخاب شدند.

خانه ارتباطات استان اصفهان

در این انتخابات همچنین سید حمیدرضا منتظرین و امیر پویان زمانی کیا به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره و حمیدرضا عسکری به عنوان بازرس علی البدل خانه انتخاب شدند.

این مجمع با هیأت رئیسه ای مرکب از مختار استکی(رئیس مجمع عمومی)، امید مالوردی(منشی مجمع عمومی) و محمدرضا شکرالهی و هادی زمانی(ناظران مجمع عمومی) اداره و در پایان کلیه مصوبات و تصمیمات مجمع صورت جلسه و به امضای افراد ذیربط رسید.