معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان از کاهش دوباره ذخیره آب پشت سد زاینده رود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، حسن ساسانی  گفت: ذخیره سد زاینده رود به کمتر از 200 میلیون متر مکعب کاهش یافت.

وی میزان ذخیره آب پشت سد زاینده رود را 197 میلیون مترمکعب اعلام کردوگفت:این میزان نسبت به حجم ذخیره شده در بلند مدت بیش از 600 میلیون متر مکعب کاهش داشته است.

ساسانی بیان داشت: سال گذشته در چنین روزهایی بدون احتساب آبی که برای کشت کشاورزی شرق و غرب منطقه رها شد حدود 234 میلیون مترمکعب آب در مخزن سد ذخیره شده بود.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با بیان اینکه ورودی این سد اکنون 6.5 متر مکعب در ثانیه و خروجی از آن 21.5 متر مکعب در ثانیه است گفت: بحران آب درحجم آب پشت سد زاینده رود فقط مختص فصول گرم نیست و درصورت نباریدن برف و باران در ابتدای فصل پاییز، شرایط آبی بحرانی ترمی شود.