سیروس شفقی فرماندار کرج به عنوان شهردار کرج انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری موج، جلسه شورای شهر کرج عصر دیروز چهارشنبه 14 شهریور با موضوع انتخاب شهردار کرج تشکیل و دو گزینه نهایی به ارائه برنامه‌های خود پرداختند.

در نهایت اعضا شورای شهر کرج با ۹ رأی سیروس شفقی، فرماندار کرج را به عنوان شهردار برگزیدند تا برای تأیید نهایی به وزارت کشور معرفی شود.