مسابقات ثبت رکوردهای ورزشی کشور در رده سنی آزاد با حضور استان های سراسر ایران در مریوان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان ؛ مسابقات ثبت رکوردهای ورزشی کشور در رده سنی آزاد با حضور استان های سراسر ایران در مریوان برگزار می شود.

ثبت رکوردهای ورزشی کشور در 10 رشته ورزشی: روپایی، بارفیکس، نگه داشتن توپ فوتبال به صورت صلیب، هد زنی، طناب زنی، دراز و نشست با توپ، پرش جفت، پرتاپ توپ، پلانک و دوی 9*4 برگزار می شود.

تیم های شرکت کننده با 4 ورزشکار می توانند در آیتم های مختلف شرکت نمایند و با نظارت نمایندگان فدراسیون ورزش های همگانی مسابقات خود را برگزار خواهند کرد.

مسابقات ثبت رکوردهای ورزشی کشور در رده سنی آزاد روز جمعه 16 شهریورماه در سالن 1200 نفره مریوان برگزار می شود.