2 قرارداد جمع آوری گازهای مشعل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب توسط مدیر عامل های شرکت های مناطق نفت خیز جنوب، صنایع پتروشیمی خلیج فارس و پتروشیمی مارون به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، این قراردادها در مجموع به ارزش ۱,۲ میلیارد دلار با هدف جمع آوری و جلوگیری از سوزاندن روزانه حدود ۲۲ میلیون متر مکعب گاز در استان خوزستان، از سوی بیژن عالی پور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، جعفر ربیعی مدیرعامل شرکت های صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ خلیج‌ فارس) و عبدالمجید محمدی مدیرعامل شرکت پتروشیمی مارون، امضا شد.

قراردادهای بهسازی و نوسازی تأسیسات جمع ‎آوری گازهای مشعل مناطق نفت ‎خیز جنوب مشتمل بر ۳۲ طرح است که با اجرای آنها طی دو سال ‎ و ‎نیم آینده، از سوزاندن روزانه بالغ بر ۷۶۰ میلیون فوت مکعب (معادل ۲۲ میلیون متر مکعب) گاز در منطقه شرق رودخانه کارون جلوگیری خواهد شد.

با اجرای این ۳۲ طرح‎، روزانه ۵۱۰ میلیون فوت مکعب به خوراک پتروشیمی در حال احداث بیدبلند۲ و روزانه ۲۵۰ میلیون فوت مکعب به خوراک پتروشیمی مارون اضافه می شود.

همچنین با جمع ‎آوری این گازها، تولید مایعات گازی شرکت ملی مناطق نفت ‎خیز جنوب هم حدود ۳۸ هزار بشکه در روز افزایش می ‎یابد که سبب افزایش خوراک پتروشیمی بندر امام خواهد شد.