با حضور قائم مقام وزیر راه وشهرسازی 296 واحد مسکن مهر در استان اصفهان افتتاح خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، 296 واحد مسکن مهر استان اصفهان به صورت پایلوت با حضورقائم مقام وزیر راه وشهرسازی در شهر نایین افتتاح می شود.

در ادامه افتتاحیه های هفته دولت در حوزه راه وشهرسازی، 296 واحد مسکن مهر استان اصفهان به صورت پایلوت و با حضور احمد اصغری مهرآبادی مجری ویژه و قائم مقام وزیر راه وشهرسازی در طرح مسکن مهر و مقامات استانی در شهر نایین به افتتاح می رسد.

گفتنی است؛ در جریان این افتتاح نیزکلنگ احداث تقاطع غیر همسطح ورودی مسکن مهر نایین در کمربندی نایین - یزد بر زمین خواهد خورد.