مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان از کاهش 75 درصدی تولید پسته نسبت به سال گذشته در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، احمدرضا رییس زاده با اشاره به آغاز برداشت پسته از باغ های اصفهان گفت: تولید پسته نسبت به سال گذشته 75 درصد کاهش داشته است.

وی افزود: امسال از هشت هزار هکتار باغ پسته، پنج هزارو 700 هکتار بارور و دو هزار و 300 هکتار آن نهال است.

احمدرضا رییس زاده، اکبری بیان داشت:  پیش بینی می شود هزارو 750 تن پسته  از انواع پسته  احمد آقایی، کله قوچی تا نیمه آبان ماه از باغ های استان اصفهان برداشت شود.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان  گفت: بخش عمده تولیدات پسته در شهرستان های آران و بیدگل، اردستان، نایین ، اصفهان ،کاشان و نطنز  می باشد.