رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان ازتوزیع 5000 هزار گلدان آپارتمانی در ادارات اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، احمد رضایی دارافشانی گفت:  توزیع 5000 هزار گلدان آپارتمانی به صورت نمادین در ادارات شهر اصفهان آغاز شد.

وی ایجاد فضایی شاد در محیط کار کارمندان را از اهداف این طرح بیان کرد و گفت: این گلدان ها از این هفته و در چند مرحله توزیع می شود.

احمد رضایی دارافشانی افزود: در مرحله نخست بیش از 600گلدان و بقیه گلدان ها تا پایان آبان بین کارمندان ادارات توزیع می شود.

رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان با بیان اینکه این گل ها نیاز کمی به آب دارند، گفت: کارمندانی که از این گلدان ها به خوبی نگهداری کنند و در پرورش آن گل کوشا باشند، هدایایی در هفته درختکاری که در اسفندماه است به آنها اهداء خواهد شد.