رئیس اداره حفاظت محیط زیست کاشان گفت:یک پرنده بوتیمار در منطقه حفاظت شده قمصر و برزک کاشان توسط محیط بانان رها سازی شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، محمود قهرمانی  بیان داشت:یکی از دوستداران محیط زیست شهرستان کاشان یک پرنده بوتیمار را در محدوده شهری مشاهده و به محیط بانان تحویل داده شد.

وی افزود: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان کاشان نیز پس از تیمار و درمان و اطمینان از سلامتی، این پرنده بوتیمار را در منطقه حفاظت شده قمصر و برزک کاشان رها سازی کردند.

بوتیمار بزرگ با نام علمی(Botaurus stellaris) از راسته لک لک ساسانان و تیره حواصیلیان است که در کنار آب و حاشیه نیزارها آشیانه دارد.