کلیه حجاج تحت مراقبت سندرمیک و غربالگری قرار گرفتند و 3 نفر از حجاج جهت درمان بیماری تنفسی به بیمارستان اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، دکتر رضا صفری، مدیرگروه مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت استان با توجه به ورود حجاج، در خصوص مراقبت بهداشتی صورت گرفته، گفت: با توجه به احتمال شیوع برخی از بیماری های عفونی، از جمله بیماری های تنفسی، آنفلوانزا، مرس و سایر بیماری ها و پیشگیری از انتقال آنها در کشور و استان، پیرو جلسات برگزار شده و هماهنگی های صورت گرفته، مقرر گردید که در بدو ورود حجاج، همگی مورد غربالگری بهداشتی و پزشکی قرار گیرند.

دکتر صفری افزود: با مستقر نمودن تیم های مستقر در پایگاه مراقبت بهداشت مرزی، شامل اکیپ پزشکان و نیروهای بهداشتی، بعد از ورود حجاج در طی 4 پرواز، همگی به محض ورود به فرودگاه و قبل از تماس با همراهان و استقبال کنندگان، تحت مراقبت سندرمیک و غربالگری قرار گرفتند.

وی با اشاره به انجام غربالگری حجاج گفت: از تعداد 918 نفر از حجاج معاینه شده توسط پزشکان، هشت نفر دچار علامت بودند که از این تعداد، سه نفر از فرودگاه مستقیماً جهت بررسی بیشتر و درمان بیماری تنفسی، به بیمارستان شهیدمحمدی اعزام شدند.

دکتر صفری عنوان کرد: کلیه حجاج قبل از مشرف شدن به سرزمین وحی نیز مورد آموزش های لازم قرار گرفته اند.