پل دوم استراتژیک غدیر در محور اصفهان – شهرکرد با حضور معاون وزیر راه وشهرسازی و رییس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، با حضورعبدالهاشم حسن نیا معاون وزیر راه وشهرسازی و رییس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور پروژه پل دوم استراتژیک و عظیم غدیر بر روی رودخانه زاینده رود در محور اصفهان به شهرکرد افتتاح شد.

وی افزود: بخش عظیمی از حمل بار و مسافر از جاده های استان اصفهان عبور می کند که با توجه به مجاورت با 9 استان و عبور کریدورهای شمال - جنوب و شرقی - غربی  از جمله کریدورهای تهران – اصفهان – شیراز ، داران – الیگودرز به سمت خور و مشهد و تهران – اصفهان به سمت شهرکرد و خوزستان نقش استان اصفهان بسیار حائز اهمیت است.

حسن نیا گفت: استان اصفهان یکی از قطب های حمل ونقل بار و مسافر کشور است که لازم است به مقوله توسعه راهها در آن توجه ویژه ای شود .

معاون وزیر راه وشهرسازی اظهار داشت: پل غدیر در محور اصفهان – شهرکرد با توجه به شرایط گردشگری و توریستی بودن منطقه، نقش بسزایی در کاهش زمان سفر در محور و تسهیل در عبور و مرور وسایل نقلیه ایجاد خواهد کرد.