یک متخلف شکار و صید در پارک ملی کلاه قاضی دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان،  محیط بانان اداره حفاظت از محیط زیست حین گشت وکنترل  در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی اصفهان یک متخلف شکار وصید را که در حال تعقیب یک آهو بود، شناسایی و دستگیر کردند.

این متخلف پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.

گفتنی است؛ شکار و حتی اقدام به شروع به شکار در زیستگاه های حیات وحش توسط متخلفان جرم است و طبق ماده ۱۰ و ۱۵ قانون شکار و صید، متخلفان تحت تعقیب و مجازات قرار می گیرند.