رئیس جدید مرکز اسناد و کتابخانه ملی اصفهان با حضور اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران معرفی شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان، طی مراسمی با حضور اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مسعود کثیری بعنوان رئیس جدید مرکز اسناد و کتابخانه ملی اصفهان معرفی شد.

رییس جدید مرکز اسناد و کتابخانه ملی اصفهان گفت: باید رویکرد اقتصاد دانان و سیاستمداران به اسناد و کتابخانه ملی را از نگاه موزه ای به تصمیم ساز تغییر دهیم.

مسعود کثیری  بیان داشت: اسناد تاریخی و کتاب ها مهمترین مرجع برای کشف حقایق رویدادهای تاریخی است و مرکز اسناد و کتابخانه ملی به عنوان حافظه تاریخی و هویتی جامعه باید این اسناد و کتاب ها را جمع آوری، سازماندهی و منتشر کند.

 وی افزود: مرکز اسناد و کتابخانه ملی متعلق به همه مردم است و همه باید از فعالیت ها انجام گرفته در آن آشنا شود تا مردم اسناد قدیمی و کتب خطی خود را به این سازمان تحویل دهند.

رییس جدید مرکز اسناد و کتابخانه ملی اصفهان با اشاره به  برنامه های خود گفت: سعی داریم با ایجاد واحد تحقیق و توسعه در مرکز اسناد ملی  اسناد را از گنجینه های شخصی خارج و برای استفاده در اختیار محققان و علاقه مندان قرار دهیم.

گفتنی است؛ اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به منظور معارفه رئیس جدید مرکز اسناد و کتابخانه ملی اصفهان امروز به اصفهان سفر کرد.