طی حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی عدیل سروی به عنوان رییس مرکز توسعه نوغانداری کشور منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، طی حکمی از سوی  محمود حجتی وزیر  جهاد کشاورزی آقای عدیل سروی به عنوان رییس مرکز توسعه نوغانداری کشور منصوب و از زحمات علی اصغر داداش پور تقدیر و تشکر گردید.