دبیر سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان گفت : ظرفیت سینما در کشور هنوز به بلوغ نرسیده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان، علیرضا  رضاداد با بیان اینکه ظرفیت سینما در کشور هنوز به بلوغ نرسیده  بیان داشت: دلیل عمده آن فرصت محدود برای عرضهفیلم هاست.

وی افزود:در طی برگزاری سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوانان بیش از 130 فیلم در بخشهای رقابتیبین المللی  و غی رقابتی شامل سینمایی – پویانمایی- انیمیشن و داستانی در پردیس های سینمایی سیتی سنتر، چهارباغ و سینمافلسطین برای علاقه مندان اکران شده و سعی داریم استانداردها رعایت شود.

 رضاداد گفت: در این جشنواره از چند پیشکسوت نیز تجلیل خواهد شد.

دبیر سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اظهار داشت:  یک سالن در پردیسسینمایی چهارباغ و یکسالن اختصاص به پخش فیلم برای رسانه ها داشته  که می توانند با دست اندرکاران این فیلم ها نیز گفتگو و گزارش تهیه نمایند.

وی ادامه  داد: در حالی که هنوز برای خبرنگاران اصفهانی کارت صادر نشده است ولی کارت جشنواره برای عده ای ازخبرنگاران و دست اندرکاران که به اصفهان آمده بودند صادر و به گردن آنان در نشست خبری دبیر جشنواره که یک روزقبل از افتتاحیه بود آویزان شده بود.

رضاداد گفت:دو گروه بچه های شین آباد و زلزله زدگان کرمانشاه ازمیهمانان ویژه جشنواره بوده که در کارگاههای آموزشیجشنواره نیز شرکت می کنند.

به گفته دبیر سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان برای برگزاری این جشنواره شش میلیارد تومان پیش بینی هزینه شد که نیمی از آن را شهرداری اصفهان و نیم دیگر را سازمان سینمایی تقبل کرده اند و بریز و بپاشی هم درکار نیست.

گفتنی است؛ سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوان از 8 تا 14 شهریورماه در اصفهان در حال برگزاری است.