6نفر در روستاهای بخش رحیم آباد رودسر به علت حفاری غیر مجاز توسط یگان حفاظت میراث فرهنگی دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، سرهنگ عباس علی گلپور فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی از دستگیری 6 نفر در حین حفاری غیر مجاز به قصد تحصیل اشیاء عتیقه در روستاهای بخش رحیم آباد شهرستان رودسر خبر داد.

بر اساس گزارش های مردمی به پایگاه حفاظتی میراث فرهنگی مبنی بر حفاری غیر مجاز چند فرد ناشناس به قصد تحصیل اشیاء عتیقه در بافت جنگلی یکی از روستاهای بخش رحیم آباد شهرستان رودسر، یگان حفاظت میراث فرهنگی به محل مذکور اعزام و پس از غافلگیری این افراد در حین حفاری، شش نفر را دستگیر کردند.

مجرمان به اتهام حفاری غیر مجاز به قصد تحصیل اشیا عتیقه جهت تشکیل پرونده و رسیدگی به بزه انتسابی به مرجع قضایی ارجاع داده شدند.