فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: آموزش بیش از یک هزار نفر از رانندگان سرویس های مدارس در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سرهنگ حسن یاردوستی گفت: آموزش بیش از یک هزار راننده سرویس های مدارس در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به  آموزش بیش از یک هزار راننده سرویس مدارس اظهار داشت: در شهریور ماه امسال جلساتی با ارگان های مختلف در رابطه با تسهیل رفت و آمد دانش آموزان و سرویس های مدارس برگزار و تمهیدات لازم در نظر گرفته شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با بیان اینکه بیش از یک هزار از رانندگان سرویس های مدارس تحت آموزش قرار گرفته اند، گفت: خانواده ها مطلع باشند هنگام ثبت نام برای سرویس مدارس فرزندانشان، حتما تاییدیه پلیس و آموزش و پرورش را مد نظر قرار دهند.