مشاور حقوقی سازمان شرکت آب منطقه ای استان اصفهان از رفع تصرف 2000 متر مربع جزیره مهربان در بستر رودخانه زاینده رود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مهدی جعفری گفت: 2000 متر مربع  از تنها جزیره در بستر رودخانه زاینده رود در باغبهادران رفع تصرف شد.

وی افزود: با پیگیری های انجام شده جزیره ای که  در دل زاینده رود متصرف شده بود با حکم قضایی خلع ید شد.

مشاور حقوقی سازمان شرکت آب منطقه ای استان اصفهان گفت: اعیانی های تصرف شده، هشت محوطه سازی با مساحت2000 هزار مترمربع در بستر فعال رودخانه زاینده رود بودند که پس از اخطارهای مکرر تخریب شدند.