در سومین روز جشنواره فیلم کودک و نوجوان فیلم سینمایی ایران و جهان در حوزه ی کودکان و نوجوانان در 8 سالن سینمایی اصفهان اکران می شود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان،  در سومین روز جشنواره فیلم کودک و نوجوان فیلم های سینمایی از ساعت 16:30 در سالن شماره 2 مجموعه سینمایی سیتی سنتر آغاز می شود.

این فیلم ها شامل بین ما، فنگ شویی وارونه، عطر لیمو ترش، باغ سیب ساخته، امتحان ساخته، دو راهی و قایم باشک است.

از  ساعت 17 نیز در بخش مسابقه بین الملل در گروه کودک فیلم کوتاه رد پا و فیلم سینمایی زرافه من به همراه دوبله همزمان در سالن سینمایی شماره یک مجموعه سیتی سنتر اصفهان اکران می شود.

در سالن سینمایی شماره چهار مجموعه سیتی سنتر در بخش مسابقه پویانمایی بین الملل  گرگم و گله می برم، جنگل تاریک و مرغ فضایی ساعت 17اکران خواهد شد.

در همین زمان نیز فیلم شهر خاطره ها، آسمان آرین و آخرین داستان در سالن سینمایی نقش جهان در بخش پویانمایی به روی صحنه  می رود.

همچنین کودکان و نوجوانان می توانند از ساعت 17:30در بخش نمایش های ویژه فیلم سینمایی آخرین جنگجو و مثل بچه آدم  و کیشان را در سالن های  سینمایی شماره پنج سیتی سنتروشماره دو چهلستون تماشا کنند.  

در سینما چهارسوق نیز از ساعت 18 در بخش مسابقه سینمای ایران گروه کودک فیلم های شکلات، شب ترسناک لومو و سینمایی لکنت اکران خواهد شد.

در ادامه اکران های روز سوم جشنواره سی ویکم از ساعت 19 در سالن شماره 4 مجموعه سینمایی سیتی سنتر و در بخش مسابقه آثار داستانی ایران گروه کودک  فیلم سینمایی من و جمعه  اکران می شود.

همچنین از ساعت 19:30 در سالن شماره یک ستی سنتر  و در بخش نوجوان مسابقه بین الملل فیلم مردی که اژدها می ساخت   و دیده و ندیده  به صورت دوبله همزمان اکران می شود.

در سومین روز جشنواره فیلم کودک و نوجوان در بخش مسابقه سینمای ایران گروه کودک از ساعت 19:30 در سالن شماره 2 مجموعه سینمایی سیتی سنتر فیلم های چمدان ، اینجوری بهتره  و تپلی اکران خواهد شد.