فرمانده انتظامی شهرستان کاشان ازکشف ۲۰تن چای احتکار شده در کاشان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سرهنگ علی پورکاوه گفت: 20تن چای احتکار شده به ارزش ۱۰میلیارد ریال از یک واحد صنفی در مشکات کاشان کشف و جمع آوری شد.

وی افزود: با هماهنگی مقام قضایی و با حضور نمایندگانی از اداره تعزیرات حکومتی و اداره بازرگانی در بازرسی از این واحد صنفی حدود 20تن چای ایرانی احتکار شده کشف کردند.

گفتنی است؛ در این زمینه یک نفر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.