معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان گفت: فروش سوخت به لنج داران سنتی زیر 500 تن مشمول نرخ فروش بانکرینگ نیست و شرکت پخش فرآورده های نفتی استان از فروش سوخت به لنج داران و شناور های تجاری سنتی زیر 500 تن به نرخ بانکرینگ و نرخ ارز ثانویه جلوگیری کند.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، ایرج حیدری در نشست بررسی نرخ سوخت شناورهای زیر 500 تنی ملوانی استان هرمزگان، عنوان کرد: با توجه به آنکه شناورهای تجاری چوبی زیر 500 تن نقش مهمی در رونق صادرات  استان دارند باید دغدغه لنج داران در زمینه تامین سوخت مورد نیاز با قیمت مناسب مرتفع شود.

وی افزود: با توجه به  اهمیت موضوع، شرکت پخش فرآورده های نفتی استان به صورت ویژه مامور پیگیری این موضوع باشد تا سوخت مورد نیاز این شناورها متناسب با نرخ  داخلی تامین شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان رابطه خاطرنشان کرد: در زمینه تامین سوخت شناور های تجاری سنتی استان زیر 500 تُن مصوبه هیات وزیران وجود دارد و این مصوبه برای حمایت از لنج داران استان باید عملیاتی گردد و اگر مبلغ اضافه از لنج داران دریافت شده است شرکت پخش فرآورده های نفتی و سازمان حمایت از مصرف حقوق مصرف کنندگان مسئول پیگیری برای استرداد مبالغ اضافی دریافتی از صاحبان شناور های سنتی چوبی  تجاری زیر 500 تُن استان هستند.

حیدری خاطرنشان کرد: فروش سوخت به لنج داران سنتی زیر 500 تن مشمول نرخ فروش بانکرینگ نیست و شرکت پخش فرآورده های نفتی استان از فروش  سوخت به لنج داران و شناور های تجاری سنتی  زیر 500 تن به نرخ بانکرینگ و نرخ ارز ثانویه خودداری و جلوگیری کند.

وی گفت: با توجه به اهمیت موضوع معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان با دریافت مصوبه کارگروه رفع موانع تولید استان در این خصوص به صورت ویژه موضوع را از طریق وزارت  نفت برای حل مشکل لنج داران و شناورهای سنتی تجاری زیر 500 تن استان اقدام خواهد نمود.