پرداخت تسهیلات خرید ادوات صید در استان هرمزگان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، مدیر عامل صندوق کار آفرینی امید کشور گفت: برای خرید ادوات صید دو میلیارد و چهل میلیون تومان تسهیلات اختصاص یافت.

اصغر نور الله زاده افزود: با دریافت تسهیلات ادوات دریایی صیادان می‌توانند شناور‌های خود را به مجهزترین و به روز‌ترین ادوات صید مجهز کنند.

صیادان برای دریافت تسهیلات به صندوق کار آفرینی امید استان و شهرستان‌های مربوطه مراجعه کنند.

با خرید ادوات صنایع دریایی برای بیش از ۶۰ نفر اشتغالزایی می‌شود.

وی گفت: افزایش درآمد، به روز کردن ادوات صنایع دریایی و توسعه اشتغال از مهم‌ترین مزایای خرید ادوات صنایع دریایی است.