در اختتامیه هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی استان اصفهان ۷۰نفر از برگزیدگان تجلیل شدند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، امیر هلاکویی گفت: هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی استان اصفهان  ۳۲هزار نفر در دوبخش مکتوب و الکترونیک مشارکت داشتند.

وی با اشاره به افزایش 57درصدی میزان مشارکت در این دوره افزود: در بخش نقاشی ۸هزار و ۶۲۴نفر، دربخش نوجوان ۵هزار و۵۲۸نفر در بخش بزرگسال ۱۲هزار و ۲۹۲نفر و دربخش خانوادگی هزارو ۳۲۵ خانواده شرکت کردند.

سرپرست اداره کل کتابخانه های استان اصفهان گفت: ترویج فرهنگ مطالعه،حرکت به سمت سبک زندگی ایرانی- اسلامی و ترویج استفاده از کتابخانه های عمومی شهر مهمترین اهداف هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی استان اصفهان است.