مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان از محکومیت مدیر عامل یک شرکت خصوصی در اصفهان به پرداخت جریمه به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، غلامرضا صالحی گفت: یک شرکت به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی در اصفهان جریمه شد.

 وی افزود:پرونده یک فقره تخلف اعتبار اسناد ارزی مدیر عامل یک شرکت خصوصی با شکایت مدیریت شعب یکی از بانک های استان در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گرفت.

صالحی بیان کرد: شعبه یاد شده، متهم پرونده را بابت عدم ایفای تعهدات ارزی، علاوه بر محکومیت به استرداد عین ارز موضوع اعتبار به مبلغ 220 هزار یورو معادل 10میلیارد ریال بر اساس نرخ روز ارز در حق بانک شاکی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان گفت: همچنین حکم به تعلیق کارت بازرگانی شرکت فوق نیز به مدت یکسال صادر شد.