مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان از آغاز مرحله دوم گنبد نفیس مسجد شیخ لطف الله اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، فریدون الله یاری گفت: عملیات مرمت کاشیهای گنبد در بخش فوقانی گنبد مسجد شیخ لطف الله اصفهان آغاز گردید.

وی افزود:پس از آغاز مرمت بخش گریو (کمربند) گنبد مسجد و به دلیل آسیب دیدگی و فرسودگیهای تزئینات گنبد مسجد شیخ لطف الله، عملیات مرمت کاشیهای گنبد در بخش فوقانی گنبد (از بخش آمدگاه تا تیرده) در دستور کار قرار گرفت و کار مرمت این گنبد آغاز گردید.

الله یاری اظهار داشت: اقدامات عملیات مرمتی گنبد که در 8 ترک (بخش) صورت می پذیرد، شامل: جمع آوری کاشی های قدیمی، پاکسازی و مرمت کاشیها و نصب مجدد کاشیهای قدیمی می باشد.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: کارشناسان برای مرمت هر ترک از گنبد مبلغ 3 میلیارد ریال اعتبار برآورد نموده اند، با این وصف در صورت تامین اعتبار می توان این طرح مرمتی را حداکثر به مدت یکسال به اتمام رساند.

مسجد تاریخی شیخ لطف الله در ضلع شرقی مجموعه جهانی میدان امام (ره)) واقع شده و متعلق به دوران سلطنت شاه عباس اول صفوی است.