معاون حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان ازاخذ سند مالکیت موقوفه ای به ارزش 800 میلیارد ریال در برخوارخبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، حجت الاسلام و المسلمین محمود نصر اصفهانی گفت: سه سند مالکیت برای موقوفه علی اکبر خان شهرستان برخوار به مساحت تقریبی 40 هکتار و ارزشی بالغ  800 میلیارد ریال اخذ شد.

وی افزود: اسناد مالکیت موقوفه علی اکبر خان حسب الوصیه محمد رحیم در راستای حفاظت از موقوفات و اجرای امینانه نیات واقفان نیک اندیش به نام موقوفه اخذ شد.