مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان از برگزاری مسابقات ورزشی منطقه ای بانوان سازمان فنی و حرفه ای در اصفهان به مناسبت هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، آرش اخوان گفت:هدف از برگزاری این مسابقات ورزشی منطقه ای بانوان سازمان فنی و حرفه ای ایجاد فضای فرهنگی و ورزشی بین کارکنان و ترویج صمیمیت، همگرایی و همدلی واحدها و ایجاد روحیه نشاط و شادابی در کارکنان است.

وی افزود: مسابقات ورزشی منطقه ای بانوان سازمان فنی و حرفه ای در اصفهان در سه رشته والیبال، دارت، تنیس روی میز و با شعار ورزش، نشاط،‌ مهارت و تعالی سازمانی برگزار می شود.