با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی هرمزگان و شریفی نماینده مردم غرب استان در مجلس شورای اسلامی، طرح آبرسانی شهرستان بندرلنگه و کنگ بهره برداری شد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، مدیرعامل آبفای هرمزگان از اجرای طرح آبرسانی به شهرستان بندرلنگه خبر داد و گفت: این طرح شامل اجرای دو پروژه؛ خط انتقال آب به طول ۳.۵ کیلومتر و اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب بندرکنگ به طول ۴ کیلومتر می باشد.

امین قصمی، هدف از اجرای این پروژه ها را جلوگیری از هدررفت آب و بهسـازی و بهـره بـرداری بهینـه از شبکه توزیع آب این شهرستان بیان کرد و گفت: این پروژه ها در مجموع با اعتبار ۲۵.۵ میلیارد ریال اجرا شده است.

وی در ادامه با اشاره به منابع آبی شهرستان بندرلنگه و کنگ، اظهار داشت: در حال حاضر آب این شهرستان از طریق دو سایت آب شیرین کن با ظرفیت های ۷ هزار و ۵۰۰ و ۱۶ هزار مترمکعب در شبانه روز(ظرفیت فعلی ۱۰ هزار مترمکعب) تامین می شود.

قصمی گفت: نیاز آبی این شهرستان ۲۳ هزار مترمکعب در شبانه روز است در حالی تولید فعلی آب ۱۷ هزار و ۵۰۰ مترمکعب است.

وی افزود: با بهره برداری از ایستگاه پمپاژ شماره ۲ بندرلنگه که هم اکنون در مرحله اجراست، به زودی آب شیرین کن ۱۶ هزار متر مکعبی بندرلنگه با ظرفیت کامل وارد مدار تولید می شود و مشکل کمبود آب این شهرستان نیز رفع می گردد. در حال حاضر آبفای بندرلنگه، آبرسانی به ۱۸ هزار مشترک را بر عهده دارد.

با حضور بهروز اکرمی معاون سیاسی امنیتی استاندار هرمزگان، پروژه اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب شهر سیریک بهره برداری شد.

قائم مقام مدیرعامل آبفای هرمزگان در این رابطه گفت: این پروژه با هدف جلوگیری از هدررفت آب ، اعمال مدیریت مصرف و با اعتباری برابر ۷.۵ (هفت و نیم) میلیارد ریال اجرا شده است.

جواد منصوری در خصوص منابع آبی شهرستان سیریک اظهار داشت: در حال حاضر آب مورد نیاز شهرهای سیریک و گروگ از طریق یک سایت آب شیرین کن با ظرفیت سه هزار متر مکعب در شبانه روز تامین می شود.

وی افزود: پیش از این شهرستان سیریک، ۱۵۰۰ مترمکعب کمبود آب داشت در حالی که نیاز آبی این شهر ۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعب در شبانه روزاست اما خوشبختانه با بهره برداری از آب شیرین کن سه هزار متر مکعبی این شهرستان مشکل کمبود آب در شهرهای سیریک و گروگ مرتفع شده است . به طوری که هم اکنون میزان آب تولیدی بیش از نیاز آبی شهرستان است.   

منصوری افزود: شهرستان سیریک دارای ۲ هزار و ۵۷۱ مشترک است که یک هزار و ۷۲۰ مشترک در شهر سیریک و ۸۵۱ مشترک نیز در شهر گروگ از خدمات آبرسانی آبفای سیریک بهره مندند.