مدیرشبکه بهداشت و درمان شهرستان خمینی شهر از پلمب 4 واحد چایخانه غیر مجاز در خمینی شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، احمد باقری گفت: با همکاری پلیس و واحد بهداشت محیط 4 واحد چایخانه غیرمجاز واقع در درچه شناسایی و پلمب شد.

وی افزود: 230 دستگاه قلیان و 120 بسته تنباکو قاچاق جمع آوری و معدوم و پرونده تحویل مراجع قضایی شد.