فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان از دستگیری ۲ متخلف شکار کبوتران وحشی در زیستگاه های آزاد استان اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مرتضی جمشدیان گفت: ۲ متخلف شکار وصید همراه با ۲۳ قطعه کبوتر وحشی در زیستگاه های آزاد این استان دستگیر شدند.  

وی افزود: طی گشت و کنترل یگان حفاظت محیط زیست استان دو متخلف شکار و صید همراه با ۲۳ قطعه کبوبر وحشی در زیستگاه های آزاد استان در شاهین شهر اصفهان شناسایی و دستگیر شدند.

وی گفت: از این متخلفان ۲۳ قطعه کبوتر وحشی همراه با یک قبضه اسلحه دو لول شکاری و سایر ادوات شکار کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: این دو شکارچی متخلف دستگیر و تحویل مراجع قضایی شهرستان شدند.

گفتنی است؛ به استناد ماده ۱۰ قانون شکار و صید، هرگونه شکار و صید جانوران‌ وحشی‌ عادی‌ بدون‌ پروانه،‌ مشمول مجازات نقدی‌ از۱۰۰ هزار تا یک‌ میلیون‌ ریال‌ یا ‌از یک‌ ماه‌ تا شش‌ ماه‌ حبس است.