بدنبال انتشار کلیپ برخورد نامناسب مربی یک مکتب‌خانه با دو قرآن آموز در فضای مجازی برخی از مسئولین و معتمدین و فعالین فرهنگی و مکتب خانه روستای دهنگ این حرکت را محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، بدنبال انتشار کلیپ برخورد نامناسب مربی یک مکتب‌خانه با دو قرآن آموز در فضای مجازی، برخی از مسئولین و معتمدین و فعالین فرهنگی و مکتب خانه روستای دهنگ با انتشار بیانیه ای ضمن عذرخواهی این حرکت را محکوم کردند و توضیحاتی را به جهت تنویر افکار عمومی منتشر کردند.

در متن این بیانیه آمده است:

«محضر مبارک مردم شریف دهنگ ، مردم بزرگوار بستک و منطقه و قاطبه دلسوزانی که به حق از حادثه اسف انگیز اخیر در مکتب خانه دهنگ رنجیده خاطر گردیده اند و خصوصا محضر قرآن آموزان عزیز و اولیای محترم شان کلیپی که در خصوص معلم و دو فرزند عزیزمان در فضای مجازی پخش شده است حاوی رفتارهایی است که شایسته و بایسته ی هیچ انسانی نیست، علی الخصوص که شخص در مقام تعلیم و تربیت باشد از این رو به حق موجبات تاثر و تاسف همگی گشته و موجبات دل نگرانی والدین و تشویش اذهان عمومی را فراهم آورده است.

ما به عنوان متولیان آموزش قرآنی، این حرکت را به شدت محکوم می نماییم  زیرا این نوع تنبیه سالهاست از محیط آموزش برچیده شده است و بدین وسیله از همه ی دلسوزان عرصه تعلیم و تربیت که با دیدن این صحنه ها  خاطرشان مکدّر و ذهنشان مشوش شده است عذر خواهی می‌نماییم.

توضیحاً جهت تنویر افکار عمومی معروض می داریم که:

اولاً:  با معلم خاطی به شدت برخورد شده و مورد توبیخ قرار گرفته است.

ثانیاً: از دو قرآن آموزی که مورد تنبیه قرار گرفته اند و از اولیای محترم شان عذر خواهی و دلجویی شده است.

ثالثاً: یک بار دیگر از این تریبون علنی از قرآن آموزان عزیز و خانواده های گران قدرشان عذرخواهی می نماییم.

در پایان از مردم شریف دهنگ و تمامی عزیزان در سطح منطقه و دلسوزان جامعه پوزش طلبیده و امیدواریم در آینده هرگز شاهد این چنین صحنه های نازیبا و برخوردهای ناصواب در عرصه ی تعلیم و تربیت نباشیم و همگی با همکاری و همراهی و همفکری یکدیگر در سنگر تعلیم و تربیت با حفظ آرامش و وحدت و به دور از هر گونه تفرقه و تخریب شخصیتها مشغول خدمات رسانی به فرزندان جامعه که آیندگان و سرمایه های ما هستند باشیم.»