سخنگوی قوه قضاییه ازعزل رئیس شعبه دادگاه کیفری اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در صدوسی‌امین نشست خبری خود گفت: رییس شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ اصفهان به اتهام فساد اخلاقی در دادگاه عالی قضایی مطرح و به سلب صلاحیت قضایی و انفصال دائم از شغل قضایی محکوم شد. 

محمود سعادت فرزند حسینعلی به اتهام فساد اخلاقی به سلب صلاحیت قضایی و انفصال دائم محکوم شد.