اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان از بین 20 دستگاه اجرایی توانست رتبه برتردر بخش اختصاصی را به خود اختصاص دهد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، در بیست و یکمین جشنواره شهید رجایی و طبق ارزیابی عملکرد دستگاهها در سال 96 در استان اصفهان، که اداره کل راه وشهرسازی استان با کسب 987 امتیاز از 1000 امتیاز رتبه برتررا از آن خود کرد.

 اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان در 5 گروه علمی، فرهنگی و آموزشی، گروه عمومی، اجتماعی و قضایی، گروه شرکتها، بانک ها و بیمه ها، گروه زیربنایی و تولیدی و گروه حمایتی، سلامت و بهداشت، اداره کل راه وشهرسازی استان در گروه زیربنایی و تولیدی از بین 20 دستگاه اجرایی موفق به کسب رتبه برتر شد.

گفتنی است؛ جشنواره شهید رجایی به مناسبت هفته دولت، با هدف ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی و شناسایی‌ و تقدیر از کارمندان‌ نمونه‌ در استان اصفهان برگزار گردید.