مدیرکل زندان‌های استان اصفهان از کسب رتبه برتر اداره کل زندان‌های استان اصفهان در زمینه اصلاح و تربیت زندانی در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، اسدالله گرجی‌زاده گفت:اداره کل زندان‌های استان اصفهان موفق به کسب رتبه برتر در زمینه اصلاح و تربیت زندانی در کشور شد.

وی ایران را در بین 8کشور دنیا دارای بیشترین آمار زندانی دانست و افزود: آمار زندانیان این استان 4برابر ظرفیت زندانها است و به طور میانگین از هر 100هزار نفر 209نفر زندانی هستند.

مدیرکل زندان‌های استان اصفهان  گفت: سه دهم درصد از مجرمان زندان‌های این استان باز به زندان بر می‌گردند که این آمار نسبت به کل کشور پایین‌تر و نشان‌دهنده اثرگذاری اصلاح و تربیت در زندان‌های استان اصفهان است.